REIKI

De naam REIKI is in de loop der jaren overal ter wereld een begrip geworden.

In Nederland is REIKI sinds 1984 bekend. Maar wat is REIKI eigenlijk?

Letterlijk vertaald betekent REI - universeel en KI - levenskracht.
Het woord REIKI betekent dus universele levenskracht, levensenergie, ook wel 'de kracht van de zon' genoemd. Omdat we deze energie uitstralen worden we er door omringd en tevens stroomt die energie door de energiebanen in ons lichaam heen. REIKI werkt met deze energiestroom.


r2 REIKI is een natuurlijke genezingsmethode, een energiesysteem dat al duizenden jaren oud is. De wortels liggen in Tibet en daarvandaan heeft de kennis zich naar India, Egypte, Griekenland en Rome verspreid.

In het begin is de kennis geheim gebleven en slechts voor heel weinig mensen toegankelijk. Maar aan het einde van de negentiende eeuw wordt REIKI opnieuw ontdekt door de Japanse dr. Mikao Usui. Dr. Usui geeft zijn kennis door aan Dr. Hayashi en hij, op zijn beurt, geeft het o.a. door aan Mevrouw Takata.
Deze Japanse mevrouw woont op Hawaï en introduceert REIKI in de Westerse wereld.


r3

In 1983 maakt de Amerikaanse Kathleen Milner kennis met REIKI. Zij heeft het gevoel dat er nog wat ontbreekt in de kennis die zij verzameld heeft en gaat op zoek naar de ontbrekende symbolen.
Zij vindt deze en voegt ze toe aan het REIKI systeem. Dit noemt ze TERA-MAItm REIKI. Sinds 1993 wordt deze vorm van REIKI ook in Nederland doorgegeven.Met het REIKI systeem kan de natuurlijke genezing bevorderd en ondersteund worden. REIKI werkt op
alle niveaus, zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Het brengt de energiehuishouding in evenwicht, heft blokkades op en bevordert volledige ontspanning. Omdat REIKI zich aanpast aan de natuurlijke behoeften van de ontvanger, kan het niet schaden.
REIKI is ook werkzaam bij dieren en planten.

In mijn eigen zoektocht heb ik veel informatie gevonden in boeken en op websites. Soms is die informatie beknopt, soms heel uitgebreid, maar altijd opnieuw staat het volgende centraal:

REIKI is een oude genezingstechniek die gebruik maakt van handoplegging. Bij die handoplegging wordt energie, levenskracht doorgegeven aan een ander persoon, een dier of een plant.

Als bekend voorbeeld wordt dan vaak het volgende genoemd: Je kind valt, loopt een schaafwond op en gevoelsmatig leg je een hand op die pijnlijke plek. Even later wordt de pijn minder of verdwijnt. En bij onszelf doen we uiteindelijk hetzelfde. Ook als wij ons bezeren of ergens pijn hebben, dan leggen wij intuïtief onze handen op de pijnlijke plek.


REIKI I
'activering door de handen'.


Tijdens de inwijding worden vier afstemmingen uitgevoerd. Hierbij geeft de REIKI-Master versterkte energie aan diegene die ingewijd wordt. Op deze manier wordt de universele levensenergie voor altijd geactiveerd en in de handen geconcentreerd. Om te voorkomen dat je eigen energie wordt weggegeven en dat klachten van de behandelde persoon op jezelf worden overgedragen, wordt er een beschermingsmechanisme in werking gesteld.

In de REIKI I cursus leer je de volgende toepassingen:
Behandeling liggend - Stoelbehandeling - REIKI voor jezelf, zowel liggend als een stoelbehandeling - REIKI voor dieren, planten, mineralen, voedsel en drank.


REIKI II
'activering door symbolen'.


r5 In de TERA-MAItm REIKI bestaan 13 symbolen.
Drie REIKI II symbolen, twee extra TERA-MAItm symbolen en acht universele symbolen. Hoewel symbolen een universele betekenis hebben, kunnen zij op een persoonlijke manier ervaren worden. Ze kunnen helend werken en leiden tot persoonlijke groei.

Symbolen kunnen gebruikt worden voor:
Personen - groepen personen - situaties - gebouwen - groepen gebouwen/steden - planeten - dieren - voedsel - (edel)-stenen - medicijnen - je eigen lichaam

De 2e REIKI graad biedt de mogelijkheid om een nog diepere verbinding aan te gaan en de energie te versterken. Hierdoor gaan processen sneller verlopen en wordt het genezende vermogen vergroot. Er kan op afstand energie gestuurd worden naar één of meerdere mensen of situaties tegelijkertijd. Omdat de energie wel tot vier keer krachtiger is, kan er in kortere tijd effectief gewerkt worden.

Tenslotte, REIKI kan zonder problemen gecombineerd worden met iedere andere therapeutische of spirituele methode en kan het holistische genezingsproces op alle niveaus aanvullen en versterken.