Ethische Code

Ik werk volgens de Ethische Code voor counsellors en coaches.

Deze code heeft veel regels, maar de basis komt neer op de volgende zes principes:

1. Verantwoordelijkheid
Tijdens de counselling sessie moet de counsellor al het mogelijke doen om de veiligheid van zijn cliŽnt te garanderen. Counselling is een vorm van hulp verlenen. Uitbuiting, in wat voor vorm dan ook, is nooit toegestaan. De counsellor moet altijd werken volgens de hoogste ethische standaard, ongeacht de setting of het counsellingtarief.

2. Anti discriminatieregels
De counsellor moet zich bewust zijn van zijn eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen. De counsellor moet ervoor zorgen dat hij een anti discriminerende houding en gedrag heeft.

3. Vertrouwelijkheid
De counsellor moet op het hoogste niveau vertrouwelijkheid bieden omdat hij de privacy van zijn cliŽnten respecteert. Hierdoor bouwt de counsellor de vertrouwensband op die noodzakelijk is voor het counsellen.

4. Contracten
De counsellor moet de condities en voorwaarden waaronder hij counselling aanbiedt vooraf aan zijn cliŽnt duidelijk maken. Bij tussentijdse verandering hiervan moet de counsellor vooraf met de cliŽnt overeenstemming bereiken.

5. Grenzen
Tijdens en rond de counsellingrelatie moet de counsellor duidelijke grenzen stellen en in acht nemen. Hij moet altijd rekening houden met de effecten van overlappende dubbele en/of al bestaande relaties.

6. Competentie
De counsellor moet al het mogelijke doen om de kwaliteit van zijn werk te controleren, zijn eigen competenties te verbeteren en om steeds binnen de grenzen van zijn competenties te werken. De counsellor moet regelmatig gebruik maken van geschikte supervisie en/of intervisie.