COUNSELLING

Counselling is het persoonlijk begeleiden en ondersteunen van mensen op weg naar meer geluk. Deze begeleiding zal voor elk mens verschillend zijn, zowel voor wat betreft de tijdsduur als de werkwijze. Elk mens is absoluut uniek en elk mens heeft zijn of haar specifieke vragen of problemen en geeft het eigen tempo aan.

Door het stellen van relevante vragen en vooral door luisteren kan de counseller achterhalen waar het werkelijk om draait. Vaak verbaast de cliënt zichzelf door dingen uit te spreken die hij of zij van zichzelf niet verwachtte. Door gesprekken, oefeningen en opdrachten komen we steeds verder op weg naar een vooraf gesteld doel. Soms bereiken we dat doel daadwerkelijk, soms wordt het tijdens het proces bijgesteld. Maar het is altijd zo dat er meer zelfbewustzijn ontstaat en daardoor is een cliënt in staat om zelf meer richting aan zijn of haar leven te gaan geven.

"Zodra mensen besluiten om een probleem aan te pakken, merken ze dat ze tot veel meer in staat zijn dan ze dachten." (Uit De Zahir van Paulo Coelho)