BACH BLOESEM REMEDIES
genezing van lichaam en geest


"GEZONDHEID IS ONS ERFGOED, ONS RECHT.
HET IS DE VOLLEDIGE EENHEID VAN ZIEL, VERSTAND EN LICHAAM"

Dr. Edward Bach

Dr. Edward Bach leefde van 1886 tot 1936. Al op jeugdige leeftijd koos hij er voor om geneeskunde te studeren, maar hij was een ongewone medische student. Hij interesseerde zich namelijk al snel meer voor de patiënten als persoon dan voor hun ziekten. Hij zat aan hun bed en terwijl zij hun verhalen vertelden, ontdekte hij al luisterend de echte oorzaak van hun slechte gezondheid.

Na zijn studie tot regulier arts werd hij bacterioloog en homeopaat en opende in Londen een praktijk die heel succesvol werd. Ook hier bleef hij altijd meer geïnteresseerd in de mens dan in de ziekte. Zijn patiënten vonden dit vaak vreemd. Dr. Bach schreef niet meteen een medicijn voor maar praatte met de patiënten. Hij wilde weten waardoor iemand ziek was geworden, maar daarover hadden zij zelf vaak niet nagedacht. Voor hem was het echter heel duidelijk dat mensen niet voor niets ziek werden. images/bach_1.jpg

Hij geloofde dat iemand ziek werd als zijn lichaam en geest niet in evenwicht waren met elkaar. Door met zijn patiënten te praten wilde hij te weten komen op welke manier zij dachten, hoe zij in het leven stonden en welke karaktertrekken zij hadden. Kortom, hij wilde niet alleen de ziekte behandelen, maar de patiënt in zijn totaliteit.

Door het menselijk gedrag te bestuderen, ontdekte hij dat de mens last kan hebben van zeven verschillende emoties:
  1. Angst
  2. Onzekerheid
  3. Onvoldoende interesse in het nu
  4. Eenzaamheid
  5. Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
  6. Moedeloosheid en Wanhoop
  7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen
images/bach_2.jpg

Dr. Bach merkte dat deze emoties ervoor konden zorgen dat het natuurlijke afweermechanisme van mensen achteruitging en dat zij hierdoor ziek werden. Toen hij dit eenmaal ontdekt had wist hij dat er geen enkel medicijn blijvend zou helpen zolang de patiënt nog last had van een verstoorde balans tussen lichaam en geest.

De grote droom van Dr. Bach bleef door de jaren heen altijd bestaan: geneesmiddelen vinden die goedkoop, eenvoudig en effectief zouden zijn en die niet de ziektesymptomen maar de oorzaken van de ziekte zouden behandelen. Die de emoties van de patiënt weer in balans zouden brengen.

Voor hem was het duidelijk dat zulke geneesmiddelen in de natuur te vinden waren en hij hield de overtuiging dat iemands denkwijze en levenshouding een belangrijke rol speelden bij het ontstaan en genezen van ziekten. Zijn stelling luidde: "Behandel de mens in plaats van de ziekte, ofwel, behandel de gemoedstoestand in plaats van de ziekte".

Op 44-jarige leeftijd gaf hij zijn praktijk in Londen op en vertrok naar Wales. Daar zocht hij in de natuur naar middelen die de gemoedstoestand van de mens om konden zetten van een negatieve levensinstelling naar een positieve. Hij vond die in de vorm van bloesems van wilde planten, struiken, heesters en bomen. Hieruit ontwikkelde hij 37 remedies, de 38ste werd gemaakt van bronwater.

De Bach Bloesem Remedies worden nog altijd volgens de originele methode van Dr. Edward Bach gemaakt. Hij bepaalde al voor zijn dood dat er niets aan zijn methode veranderd mocht worden en dat is ook nooit gebeurd. De bereiding gaat als volgt. Eerst worden de wilde bloemen en bloesems handmatig geoogst. Daarna worden ze verhit in zuiver bronwater. Daardoor worden alle bijzondere krachten van de bloemen in het bronwater opgenomen. Dit water wordt geconserveerd in alcohol en vervolgens afgevuld in flesjes van 10 ml.

Toen Dr. Edward Bach op 50-jarige leeftijd overleed, had hij zijn droom waar gemaakt. Hij had een geneeswijze gevonden die goedkoop, eenvoudig en effectief was.

De remedies voldoen aan de strenge Engelse medische wetgeving en zij kunnen zonder schadelijke bijwerkingen worden ingenomen naast eventuele medicijnen die door de arts zijn voorgeschreven. Bachbloesems zijn niet bedoeld ter vervanging van een reguliere medische behandeling. Zij dienen ter ondersteuning.

images/bach_4.jpg
Foto's Helmut Maier